Rozměry a 3D data

Jsme schopni tisknout objekty o velikosti 190 x 190 x 190mm.
Větší objekty je nutno skládat popřípadě slepovat. Výrobky tiskneme ze vstupních CAD dat.
3D modelování a vstupní výkresová dokumentace  není v ceně tisku.

Výběr materiálu

Materiál zvolíme společně se zákazníkem dle konstrukčních vlastností daného výrobku. 
U složitých konstrukčních dílů je možno využít tisk s pomocí vodou rozpustných podpor.

Tiskneme z materiálu: 
PLAVhodný pro dekorace a nefunkční modely, nízká tepelná odolnost.
NYLON - Jeho nízký součinitel tření a vysoká teplota tání je vynikající volbou pro tisk funkčních a technických dílů.
CPEVhodný pro funkční modely, 
PET odolný vůči kyselinám a rozpouštědlům, vysokým i nízkým teplotám.
PVA - Vodou rozpustný materiál sloužící jako podpora při tisku složitějších dílů.

Doba tisku

Celková doba tisku je závislá na velikosti a požadované kvalitě finálního produktu. Je nutno počítat i s čištěním modelu a jeho konečnou úpravou.
 

NAJDETE NÁS